පහන් තරුව ...

The morning star risesගුවන සිසාරා හමන මද නල
පවසන දෙය ,වටහා ගැනීමට
තැත් කරමි ...
උස්ව නැගෙන රළ පෙල මතින්
ක්ෂිතිජය කරා දිවයමි ...
මගේ සිහිනය
කිසිදිනක සැබෑ නොවන බව
මසිතපවා පැවසුවද ...
මා තීර්ණය කර අවසන්ය ...
බොහෝ දුර යාමට ඇතත් ....
අවසන එය සිහිනයක්ම පමනක් උවත්
මා තීර්ණය කර අවසන්ය ...
හඹායාමට මගේ අරමුණ
මගේ සිහිනය
මගේ අනාගතය ...

කාලය වේගයෙන් ගලායයි
මේ මොහොත
නැවත කිසිදින නොඑළඹෙනු ඇත
එනමුදු ඉවසීම මගේ ධර්මයයි
හදිසිය මට අහිමි කල දෑ
ලබා ගනිමි කෙලෙසකහෝ
හද ගැස්ම නැගෙයි වේගවත්ව
කුමක් කරම්ද මම ?

සිහිනයෙන් අවදිවී
සොයමි ඒ ආලෝකයම
මා ලොව එකලු කල
ඒ පහන් තරුව
අදුරු වලාවන් අතර
සැඟවී ඇත ...

නේක තාරකාවන් බැබලෙන
අපරිමිත වූ විශ්වයේ
නිමක් නැති
මන්දාකිනි, තරු පොකුරු අතර
එක් තරුවක් සොයන නුඹ,
මෝඩයෙකු යැයි
අහස මට සිනාසුනද

අහස නුඹ දනීද
ඒ අලෝකයය
අන් කිසිදු තරුවකට
දිය නොහැකි බව
ඇස ගැටෙනා මානයට
ඔබ්බෙන් නුඹ නොදත් දේ
ඇති බව ...
අහස නුඹ නොදනී ...
කිසිවෙකුත් නොදනී ...